Διοίκηση

Το Ιωνικό Κέντρο είναι κοινωφελές μορφωτικό ίδρυμα, η διοίκηση του οποίου ασκείται από τη Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο σχεδιασμός και η συγκρότηση των Προγραμμάτων Έρευνας και Σπουδών του Ιωνικού Κέντρου γίνονται με τη συνεργασία ομάδων εργασίας και εισηγητικής συμβουλευτικής επιτροπής.