Αίθουσες και χώροι

- Χώρος Υποδοχής και Γραμματεία Υποστήριξης

- Γραφείο Τύπου και Preview Room

- Αίθουσα Υποδοχής, Παρουσιάσεων, Δεξιώσεων - ΙΩΝΙΑ 140 ατόμων ορθίων – ή έως 80 καθημένων, για δείπνο

- Αίθουσα Συνεδρίων, Oμιλιών, Συνεντεύξεων - ΑΕΡΗΔΕΣ έως 200 θέσεων θεατρική διάταξη, με σύστημα ταυτόχρονης μετάφρασης

- Αίθουσα Εκθέσεων, Σεμιναρίων, Συζητήσεων - ΑΠΕΛΛΗΣ 100 θέσεων θεατρική διάταξη, με δυνατότητα επέκτασης στο Αίθριο

- Αίθουσες επιμέρους συναντήσεων

- Βιβλιοθήκη

– Αναγνωστήριο

- Καφέ-Εστιατόριο - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ

- Δώμα με θέα στο Ερεχθείο και την Ακρόπολη – ΘΕΩΡΕΙΟ για δεξιώσεις, έως 120 ατόμων ορθίων ή έως 80 καθημένων

- ΑΙΘΡΙΟ, χωρητικότας 60 ατόμων