Πολιτιστικές εκδηλώσεις: Πληροφορίες, Εγγραφές

Δικαίωμα Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα Μορφωτικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Ιωνικού Κέντρου απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου και οιοσδήποτε έχει ένα ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν στον πολιτισμό και τις τέχνες είναι ευπρόσδεκτος να το παρακολουθήσει.

Συνδρομή Συμμετοχής

Πολλές από τις δραστηριότητες του Προγράμματος είναι ανοιχτές και ελεύθερες για τα μέλη και τους φίλους του Κέντρου, ενώ ορισμένες άλλες απαιτούν ποσό συμμετοχής, που κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση συνήθως από 10 έως 25 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων οργάνωσης της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μορφωτικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Ιωνικού Κέντρου μπορεί να υποβάλλει ένα άτομο συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και καταβάλλοντας άπαξ ετησίως 25 ευρώ, ποσό που ισχύει ως εγγραφή σε κάθε πρόγραμμα του Κέντρου.

Με την εγγραφή αποκτάται η ιδιότητα του Ιωνικού Μέλους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεως εγγραφής και να το υποβάλλουν εδώ ηλεκτρονικά, ή μπορούν να απευθυνθούν προσωπικά στη Γραμματεία Μορφωτικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, 10556 Πλάκα. Τηλ. 210 3246614