Δωρεές και Συνδρομές

Τα μορφωτικά προγράμματα του Ιωνικού Κέντρου χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές φοιτήσεως, από τα έσοδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και από τα έσοδα της Υπηρεσία Φιλοξενίας Εκδηλώσων. Χρηματοδοτήσεις από δημόσιους φορείς και ιδρύματα προορίζονται για ειδικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα.

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, των κτιριακών και γενικότερα των αναπτυξιακών αναγκών του Κέντρου ευπρόσδεκτες είναι δωρεές από ιδιώτες και ιδρύματα.

Ανάμεσα στους φορείς που έχουν στηρίξει κατά το παρελθόν το έργο του Ιωνικού Κέντρου είναι οι ακόλουθοι, τους οποίους το Ιωνικό Κέντρο θερμά ευχαριστεί.

Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιφέρεια Αττικής

Δωρητές και Αρωγοί στο έργο του Ιωνικού Κέντρου έχουν υπάρξει οι:

ΔΩΡΗΤΕΣ
Γιάννης Λύρας

ΑΡΩΓΟΙ
Γιώργος Π. Λιβανός
Γιάννης Καρασταμάτης
Κωνσταντίνος Τσαπάλας
Μιχάλης Τσιμιδόπουλος
Αδερφοί Μιχαήλ και Γεώργιος Σίμου
Κωστής Λως
Ταμείο Χιακής Συνεργασίας Λονδίνου

Ειδικά αναφέρεται ότι η πρόσφατη ανακαίνιση του κτιρίου του Ιωνικού Κέντρου έγινε κυρίως με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ανακαίνιση του 1987-91 έγινε με την ευγενική προσφορά πολλών ατόμων και εταιρειών τους οποίους το Ιωνικό Κέντρο επίσης θερμά ευχαριστεί.

Πολύτιμη υπήρξε η συνδρομή όλων.