Εθελοντική Εργασία

Ευπρόσδεκτη είναι η εθελοντική εργασία για την υποστήριξη της λειτουργίας των προγραμμάτων και εκδηλώσεων του Κέντρου, όπως και για την μελλοντική του εν γένει λειτουργία και ανάπτυξη.