Ιωνικά Μέλη

Άτομα που επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή στις ομιλίες και στις πολιτιστικές δραστηριότητες του Ιωνικού Κέντρου μπορούν να γίνουν Ιωνικά Μέλη, καταβάλοντας μία ετήσια συνδρομή και στηρίζοντας έτσι το έργο του.