Πρόγραμμα Εφαρμοσμένων Ερευνών

Tο πρόγραμμα θα εξετάζει τη σχέση ανθρώπου, ενέργειας και περιβάλλοντος, και θα διερευνά τη χρήση ήπιων οικολογικά πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα του ήλιου, του αέρα και της θάλασσας.