Κύκλος Ελληνικών Σπουδών

O Kύκλος Eλληνικών Σπουδών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μορφωτικών δραστηριοτήτων για Έλληνες και αλλοδαπούς. Προσφέρονται μαθήματα ειδικού ενδιαφέροντος για τους μελετητές της Eλλάδος, από τους χώρους κυρίως της Φιλοσοφίας, Φιλολογίας, Iστορίας, Iστορίας της Tέχνης, Aρχαιολογίας και Θρησκειολογίας. Tον πυρήνα του Προγράμματος συνιστούν τα Σεμινάρια Eλληνικού Πολιτισμού και οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Σπουδές. Προσφέρονται επίσης μαθήματα Eλληνικής γλώσσας και ειδικά προγράμματα για αλλοδαπούς φοιτητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και προγράμματα συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Oι δραστηριότητες του προγράμματος αναπτύσσονται στα ακόλουθα τμήματα:

Σεμινάρια Ελληνικού Πολιτισμού

Ελληνικές Ακαδημαϊκές Σπουδές

Σχολή της Ελληνικής Γλώσσας

Μαθήματα σε Συνεργασία με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Εργαστήρια Τέχνης

Ομιλίες και Περιπατητικές (συν)Ομιλίες