Διδακτικό Προσωπικό

Τα άτομα που κατά καιρούς δίδαξαν στο Ιωνικό Κέντρο είναι μελετητές, καθηγητές, επιστήμονες και καλλιτέχνες διεθνούς καταξίωσης και εμβέλειας. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι από τους αξιόλογους αυτούς ανθρώπους που υπηρέτησαν τους ευγενείς σκοπούς του Κέντρου.