Περιπατητικές (συν)Ομιλίες

Περιπατητικές (συν)Ομιλίες, στα βήματα της ‘Σχολής’ του Αριστοτέλη, πραγματοποιούνται πάνω σε θέματα φιλοσοφικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος στους χώρους της αρχαίας Αθήνας περί το Ιωνικό Κέντρο – στην Αγορά, στον Λόφο των Μουσών, στην Πνύκα, στην Πλάκα.

Ομιλίες και συζητήσεις, διάλογοι και αναζητήσεις με θέματα που αφορούν στον άνθρωπο σήμερα: στη μοίρα και την ιστορία του, τη θρησκεία, την πολιτική, την τέχνη, τη ζωή.

Σημείο αφετηρίας και, συνήθως επιστροφής των Περιπατητικών (συν)Ομιλιών είναι το κτίριο της οδού Λυσίου.