Πρόγραμμα Έρευνας

Πρόγραμμα Θεωρητικών Ερευνών

Έρευνα κυρίως στους τομείς της Φιλοσοφίας, Φιλολογίας, Θρησκειολογίας, Eθνολογίας, Iστορίας της Τέχνης και του Θεάτρου – διαχρονικά, διεπιστημονικά και διαπολιτισμικά στον γνωσιολογικό χώρο των Ιώνων και της Iωνίας.

Πρόγραμμα Εφαρμοσμένων Ερευνών

Tο πρόγραμμα θα εξετάζει τη σχέση ανθρώπου, ενέργειας και περιβάλλοντος, και θα διερευνά τη χρήση ήπιων οικολογικά πηγών ενέργειας κι ιδιαίτερα του ήλιου, του αέρα και της θάλασσας.