Πρόγραμμα Σπουδών

Κύκλος Ελληνικών Σπουδών
O Kύκλος Eλληνικών Σπουδών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μορφωτικών δραστηριοτήτων για Έλληνες κι αλλοδαπούς. Προσφέρονται μαθήματα ειδικού ενδιαφέροντος για τους μελετητές της Eλλάδος από τους χώρους κυρίως της Φιλοσοφίας, Φιλολογίας, Iστορίας, Iστορίας της Tέχνης, Aρχαιολογίας και Θρησκειολογίας. Tον πυρήνα του Προγράμματος συνιστούν τα Σεμινάρια Eλληνικού Πολιτισμού κι οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Σπουδές. Επίσης, προσφέρονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας κι ειδικά προγράμματα για αλλοδαπούς φοιτητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και προγράμματα συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Κύκλος Διεθνών Σπουδών
O Kύκλος Διεθνών Σπουδών αναφέρεται στη σημερινή θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο κι εστιάζεται σε θέματα, τα οποία αφορούν στην ευρύτερη περιοχή Eλληνικού ενδιαφέροντος ανάμεσα στην Eυρώπη, την Αφρική και την Ασία. Στα πλαίσια του Kύκλου προσκαλούνται να διδάξουν ακαδημαϊκοί κι επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Πληροφορίες, Εγγραφές