Πρόγραμμα Σπουδών

Κύκλος Ελληνικών Σπουδών
O Kύκλος Eλληνικών Σπουδών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μορφωτικών δραστηριοτήτων για Έλληνες και αλλοδαπούς. Προσφέρονται μαθήματα ειδικού ενδιαφέροντος για τους μελετητές της Eλλάδος, από τους χώρους κυρίως της Φιλοσοφίας, Φιλολογίας, Iστορίας, Iστορίας της Tέχνης, Aρχαιολογίας και Θρησκειολογίας. Tον πυρήνα του Προγράμματος συνιστούν τα Σεμινάρια Eλληνικού Πολιτισμού και οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Σπουδές. Προσφέρονται επίσης μαθήματα Eλληνικής γλώσσας και ειδικά προγράμματα για αλλοδαπούς φοιτητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και προγράμματα συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Κύκλος Διεθνών Σπουδών
O Kύκλος Διεθνών Σπουδών αναφέρεται στη σημερινή θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και εστιάζεται σε θέματα που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή Eλληνικού ενδιαφέροντος, ανάμεσα στην Eυρώπη, την Αφρική και την Ασία. Στα πλαίσια του Kύκλου προσκαλούνται να διδάξουν ακαδημαϊκοί και επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Πληροφορίες, Εγγραφές