Προγράμματα

Tο Iωνικό Kέντρο αναπτύσει δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων και πολιτισμικών ενδιαφερόντων. Aπό τα προγράμματα που παρατίθενται κατωτέρω έχει, ήδη από τη Xίο, αναπτυχθεί ο Kύκλος Eλληνικών Σπουδών, ενώ με την εγκατάσταση του Iωνικού Kέντρου στην Aθήνα αναπτύσσονται και τα άλλα προγράμματα. Συνοπτικά, το σύνολο των προγραμματιζομένων δραστηριοτήτων του Iωνικού Kέντρου έχει ως ακολούθως:

Πρόγραμμα Σπουδών

Κύκλος Ελληνικών Σπουδών

 • Σεμινάρια Ελληνικού Πολιτισμού
 • Ελληνικές Ακαδημαϊκές Σπουδές
 • Σχολή της Ελληνικής Γλώσσας
 • Μαθήματα σε Συνεργασία με Πανεπιστήμια Εξωτερικού
 • Εργαστήρια Τέχνης
 • Ομιλίες και Περιπατητικές (συν)Ομιλίες

 

Κύκλος Διεθνών Σπουδών

 • Διεθνείς Σπουδές
 • Γλώσσες Αρχαίων Πολιτισμών

 

Πρόγραμμα Έρευνας

Πρόγραμμα Θεωρητικών Ερευνών

 • Όμιλος Θεωρητικών Ερευνών
 • Έρευνα για τους Ίωνες και την Ιωνία

Πρόγραμμα Εφαρμοσμένων Ερευνών

 

Προγράμματα Συνεργασίας

 • Προγράμματα Ελληνικού Δημοσίου
 • Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προγράμματα Συνεργασίας με Πανεπιστήμια Εξωτερικού
 • Προγράμματα για Απόδημους Έλληνες

 

Πρόγραμμα Μορφωτικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

 • Ομιλίες
 • Περιπατητικές (συν)Ομιλίες
 • Εκθέσεις
 • Συναυλίες

 

Πρόγραμμα Παραγωγών και Εκδόσεων

 • Τα Νέα του Ιωνικού Κέντρου
 • Έκδοση Επιστημονικού Περιοδικού: ΙΩΝΙΚΑ
 • Εκδόσεις από τον Κύκλο Ελληνικών Σπουδών
 • Ειδικές Παραγωγές και Εκδόσεις

 

Υπηρεσία Φιλοξενίας Εκδηλώσεων

 • Φιλοξενία Συνεδρίων – Εκδηλώσεων
 • Αθηναϊκοί Περίπατοι