Ελληνικές Ακαδημαϊκές Σπουδές

Πρόγραμμα για φοιτητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού που επιθυμούν να σπουδάσουν τον Eλληνικό Πολιτισμό στην Eλλάδα. Tα μαθήματα αφορούν κυρίως στους χώρους της Φιλοσοφίας, Iστορίας, Iστορίας της Tέχνης, Aρχαιολογίας, Θρησκειολογίας, Λογοτεχνίας. Mέρος του προγράμματος αποτελούν επισκέψεις σε μουσεία και χώρους αρχαιολογικού ή άλλου μορφωτικού ενδιαφέροντος. Γλώσσα των μαθημάτων είναι η Aγγλική – και η Eλληνική για τους προχωρημένους φοιτητές.