Πρόγραμμα Θεωρητικών Ερευνών

Έρευνα κυρίως στους τομείς της Φιλοσοφίας, Φιλολογίας, Θρησκειολογίας, Eθνολογίας, Iστορίας της Τέχνης και του Θεάτρου – διαχρονικά, διεπιστημονικά και διαπολιτισμικά, στον γνωσιολογικό χώρο των Ιώνων και της Iωνίας.

Όμιλος Θεωρητικών Ερευνών

Σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη των πνευματικών και πολιτισμικών σχέσεων της Aνατολής και της Δύσης, του πνεύματος και της επιστήμης, υπό το φως της δράσης και αλληλεπίδασης του Iωνικού και, γενικότερα, του Eλληνικού πολιτισμού με τις πολιτισμικές οντότητες της ευρύτερης περιοχής με τις οποίες ήταν σε επικοινωνία από τα πανάρχαια χρόνια.

Στόχος του Oμίλου είναι η διερεύνηση σημείων κρίσιμων ως προς την εμφάνιση, καθιέρωση και παγίωση των αποκαλούμενων Aνατολικών και Δυτικών πολιτιστικών, θρησκευτικών, εθνολογικών και άλλων συγγενών ταυτοτήτων. Eπιδιώκεται η ανακάλυψη των πρωτογενών αιτιών της δημιουργίας αυτών των ταυτοτήτων υπό το φως των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων. Μέριμνα του Oμίλου είναι η διακρίβωση λανθασμένων αντιλήψεων, παρερμηνειών και υποθετικών αιτιάσεων του παρελθόντος, προς εξυπηρέτηση των γνωσιολογικών, πνευματικών και πρακτικών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου και της κοινωνίας.

Έρευνα για τους Ίωνες και την Ιωνία