Μαθήματα σε Συνεργασία με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Το Iωνικό Kέντρο αναλαμβάνει σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού τον σχεδιασμό, την οργάνωση κι εποπτεία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αφορούν στον ελληνικό πολιτισμό. H οργάνωση των προγραμμάτων αυτών περιλαμβάνει εκπαιδευτικές εκδρομές, παροχή πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επισκέψεις σε μουσεία και σε χώρους αρχαιολογικού κι ιστορικού ενδιαφέροντος.