Φοιτητές και Μετέχοντες

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιωνικού Κέντρου έχουν συμμετάσχει φοιτητές, αλλά και επιστήμονες, επαγγελματίες και γενικότερα ιδιώτες ενήλικοι σπουδαστές που αναζητουν τη δια βίου μάθηση, από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως και τα εξής.