Ιστορικό

Ο κόσμος σήμερα περνάει μια πολιτική, τεχνολογική και πνευματική κρίση – κρίση με μια διττή έννοια: την έννοια την αρνητική, αλλά και τη θετική, την έννοια της αποφάσεως μετά από δοκιμασία. Κατά ένα μεγάλο μέρος της, η κρίση αυτή προέρχεται από την ιδιάζουσα σχέση του δυτικού κόσμου, αλλά και του ανατολικού, με την Ελλάδα. Στη μέση είναι η Ελλάδα, της κρίσης αλλά και της αναγέννησης. Στη μέση της Ανατολής και της Δύσης, του πνεύματος και της επιστήμης, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε έναν Ελληνικό και διεθνή επιστημονικό και πνευματικό χώρο, ειρηνικό και απροκατάληπτο, όπου ένας άνθρωπος, ‘Ελληνας ή αλλοδαπός, θα μπορεί να μελετήσει και να εργασθεί μέσα σε μια κοινότητα συνεργαζόμενων ατόμων.

Ισίδωρος Κιολέογλου, Ιδρυτής του Ιωνικού Κέντρου
από την εναρκτήριο ομιλία του Κύκλου Ελληνικών Σπουδών
27 Ιουλίου 1980, στη Χίο

Ίδρυση και Σκοποί

Το Ιωνικό Κέντρο Επιστημονικών και Πνευματικών Σπουδών είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1977 στη Χίο. Σκοποί του Ιωνικού Κέντρου, σύμφωνα με το Καταστατικό του, είναι: α) η δημιουργία ενός διεθνούς χώρου του Iωνικού Πνεύματος β) η δημιουργία διεθνούς ιδρύματος Aνωτάτου Mορφωτικού Eπιπέδου, γ) η οργάνωση Προγραμμάτων Σπουδών και Έρευνας, με έμφαση σε θέματα που αφορούν στην ανθρωπιστική παιδεία και στη γλώσσα. Oι σκοποί αυτοί εξειδικεύονται και υλοποιούνται μέσα από τα προγράμματά του.

Σύντομο Ιστορικό

Την ιδέα για την ίδρυση του Ιωνικού Κέντρου είχε ο Ισίδωρος Κιολέογλου, ο οποίος υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ο πρωτεργάτης και δημιουργός του. Την ιδρυτική πράξη του 1977 συνυπέγραψαν κυρίως παράγοντες της τοπικής κοινωνίας της Χίου και προσωπικότητες του νησιού. Η αρχική χρηματοδότηση προήλθε από μέλη και φίλους του Ιωνικού Κέντρου, από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ταμείο Χιακής Συνεργασίας Λονδίνου.

Στη Χίο και στην Αθήνα

Στη Χίο, το Ιωνικό Κέντρο από το 1980 ανέπτυξε δραστηριότητα στα πλαίσια του Κύκλου Ελληνικών Σπουδών, με την οργάνωση Σεμιναρίων, Εργαστηρίων Τέχνης, Μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας για ξένους και εκπαιδευτικά προγράμματα για Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Κέντρο στη Χίο λειτούργησε έως το 1991, όταν περιστάσεις και οι τοπικές συνθήκες στέγασής του κατέστησαν τη λειτουργία του εκεί δυσχερή και τελικά την ανέστειλαν.

Στην Αθήνα, το Ιωνικό Κέντρο από το 1987 ανέπτυξε περαιτέρω τα προγράμματα συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημιούργησε προγράμματα για αλλοδαπούς φοιτητές και εκπαιδευτικούς και απόδημους νέους και συνεργάστηκε για την υλοποίησή τους με τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού και με τις Γενικές Γραμματείες Νέας Γενιάς και Απόδημου Ελληνισμού. Στην Αθήνα επίσης υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάστηκε για πολιτιστικές εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος με Πρεσβείες ξένων χωρών. Παράλληλα, οργανώθηκαν εκπαιδευτικές περιηγήσεις, συνέδρια, συναυλίες και εκθέσεις και φιλοξενήθηκαν δραστηριότητες τρίτων.

Στη Χίο, το Ιωνικό Κέντρο επί χρόνια στεγαζόταν σε ένα μεγάλο παλαιό νεοκλασικό κτίριο μέσα στην πόλη. Σήμερα σχεδιάζει να οικοδομήσει τις δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις στο νησί, στην Ομηρούπολη, κοντά στην περιοχή που είναι γνωστή ως ‘Πέτρα του Ομήρου’, εκεί όπου πιθανότατα ήκμασε η ‘Σχολή’ των Ομηρίδων ποιητών-ιερέων της Ιωνίας και Ανατολίας.

Στην Αθήνα σήμερα το Ιωνικό Κέντρο στεγάζεται σε ένα μεγάλο ιδιόκτητο νεοκλασικό κτίριο στην οδό Λυσίου 11, στην Πλάκα. Κάτω από τα τείχη της Ακρόπολης, στη γειτονιά των ‘Αέρηδων’ και της Αγοράς της Ρωμαϊκής περιόδου, λίγα λεπτά περίπατου από το Σύνταγμα και το Μοναστηράκι, το κτίριο του Ιωνικού Κέντρου είναι ανοιχτό στα μέλη και τους φίλους του για να μετάσχουν στα εκπαιδευτικά του προγράμματα και στις πολιτιστικές δραστηριότητες που τα ενδιαφέρουν.