Ομιλίες

Ομιλίες για θεματα επιστημονικού και γενικότερα πνευματικού ενδιαφέροντος πλαισιώνουν τους Κύκλους Σπουδών και πραγματοποιούνται μέσα στο Ιωνικό Κέντρο.

H ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συμπόσιο στη μνήμη του Κορνήλιου Καστοριάδη

> 8 – 9 Μαΐου 2010