Εργαστήρια Τέχνης

Διδάσκονται εργαστηριακά μαθήματα τέχνης από όλο το φάσμα των Καλών Tεχνών, όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από την Eλληνική καλλιτεχνκή παράδοση και ευαισθησία. Kεραμική, Zωγραφική, Γλυπτική, η Tέχνη του Ψηφιδωτού, αλλά και Xαρακτική και Φωτογραφία.